استقبال یهودیان پیشرو از به رسمیت شناختن «دولت فلسطین» از سوی پاپ

یهودیان پیشرو و لیبرال با اشتیاق بسیار از عمل ۱۳ می واتیکان در به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان دولتی مستقل، استقبال کردند.

این گروه از یهودیان ضمن تقدیر از پاپ به دلیل جدیتش در پی گیری اجرای عدالت و احکام دینی و همچنین فعالیت‌های وی در حفاظت از محیط زیست اقدام اخیر وی در به رسمیت شناختن دولت فلسطین را اقدامی خطیر و شجاعانه توصیف کردند. آنها در ادامۀ بیانیۀ خود افزودند: دردوره‌ای که اسرائیل ارتجاعی‌ترین دولتی را که ممکن است تشکیل داده و با انتخاب نتانیاهو امید ایجاد مستقل فلسطین را بهشیوه ای دموکراتیک از بین برده این اقدام پاپ نشان داد که نوز راه حل بدون خشونت برای تأیید امکان شکل گیری دولت مستقل فلسطین وجود دارد.

این گروه از یهودیان معتقدند که ادیان و ملیت‌ها در صورتی می‌توانند شکوفا شوند که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و حقوق انسانی یکدیگر را رعایت کنند و متأسفانه این حقی است که سالیان دراز است که اسرائیل غاصب برای فلسطینیان به رسمیت نمی‌شناسد.

یهودیان پیشرو معتقدند که دولت اسرائیل تنها در صورت اعمال فشارهای خارجی ممکن است مانع از زیاده خواهی‌های جناح رادیکال راست شود و حقوق مردم مسلمان فلسطین رابه رسمیت بشناسد. پیدایش دولت غاصب اسرائیل آغاز روز نکبت برای فلسطینان است. با پیدایش این دولت ۸۰۰ هزار فلسطینی بی خانمان شدند و بیش از صدها هزار نفر نیز تحت فشار دولت اسرائیل و ترس از تروریسم دولتی و پاکسازی نژادی مجبور به جلای وطن شدند.

این گروه از یهودیان  تیکان  خود را موظف میدانند تا به طور برابر نسبت به سرنوشت همۀ انسان‌های بر روی کرۀ زمین حساس و مسئول باشند و به طور ویژه به این حکم تورات که میفرماید «همسایۀ خود را دوست داشته باش» جامۀ عمل بپوشانند. یهودیان پیشرو می‌گویند از این نظر مسألۀ فلسطین به مراتب برای آنها اهمیت بیشتری دارد، زیرا به دلیل ظلم هم کیشان آنهاست که فلسطینایان از خانه و کاشانۀ خود آواره شده‌اند.

این گروه از یهودیان با به راه انداختن شبکۀ اینترنتی پیشرفت روحانی به آدرس www.spiritualprogressives.org/join ازمردم جهان دعوت کرده اند که برای تحقق تشکیل دولت فلسطین برای فشار به افکار عمومی غرب و دولت‌های غربی به شبکۀ آنها بپیوندد و به این ترتیب فشار بین المللی را بر دولت اسرائیل افزایش دهند. مهمترین خواسته‌های این شبکه تأکید بر حقوق انسانی فلسطینان در بازگشت به سرزمین مادریشان و نیز به رسمیت شناخته شدن دولت فلسطین است.