واتیکان حامی «دولت فلسطین»

واتیکان روز گذشته، چهار شنبه ۲۳ اردیبهشت، از نهایی شدن پیمان نامه‌ی سخن گفت که طی آن دولت فلسیطن به رسمیت شناخته می‌شود. واتیکان میگوید هرچند این پیمان نمادین است اما گامی بزرگ در جهت حمایت از مردم فلسطین محسوب می‌شود وبه احتمال بسیار سبب ایجاد نگرانی‌های عمیقی برای دولت اسرائیل خواهد شد.

download

واتیکان پیش از این نیز از به رسمیت شناخته شدن دولت فلسطین دفاع کرده بود. مسیحیت دلبستگی‌های دینی و تاریخی بسیاری به اراضی مقدس اشغالی فلسطین دارد. به رسمیت شناختن دولت فلسطین از سوی واتیکان سبب مشروعیت بخشی به فعالیتهای رئیس دولت وحدت ملی فلسطین، محمود عباس می‌شود. محمود عباس در تلاش است تا به رغم کارشکنیهای طولانی دولت اسرائیل در روند گفتگوهای صلح ریاست دولت فلسطین را به عهده بگیرد.
اسرائیل از زمان انتصاب فلسطین به عنوان دولت ناظر غیر عضو در سازمان ملل در سال ۲۰۱۲، بارها نسبت به افزایش پذیرش بین المللی فلسطین به عنوان یک دولت مستقل هشدار داده است. تعدادی از کشورهای اروپایی نیز نسبت به پذیرش فلسطین چراغ سبز نشان داده‌اند.
پاپ فرانسیسی رهبر بیش از یک میلیارد کاتولیک در سراسر جهان از آرزوی دیرین خود برای به رسمیت شناخته شدن دولت فلسطین سخن گفته است. سال گذشته واتیکان در کتاب سال خود از سفر پاپ به «کشورمستقل فلسطین» یاد کرد.