کودکان «کارخانۀ صلح» به واتیکان رفتند

ژان فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان روز دوشنبه با هفت هزار کودکی که به واتیکان آمده بودند دیدار کرد. این دیدار با همکاری «کارخانۀ صلح» که یک سازمان غیر دولتی فعال در برنامه ریزی آموزشی برای کودکان دبستانی است و هدف آن ارتقاء فهم بین فرهنگی است برگزار شد.

images

پاپ در جمع این کودکان گفت برخی از آدم ها خواهان صلح نیستند زیرا سود و منفعت آنها در جنگ است. این انسان‌های پر زور با ساختن اسلحه زندگی خود را تأمین می‌کنند و به همین خاطر صاحبان کارخانه‌های اسلحه سازی و کسانی که برای آنها کار می‌کنند صلح و آرامش را دوست ندارند.

پاپ به کودکان گفت که هر کس می‌تواند با انجام کارهای کوچکی تغییرات بزرگی در رفتار و اعمالش ایجاد کند. وی گفت هر وقت همۀ ما با همدیگر کاری را به طور جمعی انجام دادیم، کاری خوب، کاری زیبا، همۀ ما تغییر خواهیم کرد و بهتر خواهیم شد.

موضع گیری محکم و صریح پاپ علیه صنایع اسلحه سازی یادآور اظهارات پیشین او دربارۀ سلاح هسته ای است. پاپ در دسامبر سال گذشته طی نامه ای به کنفرانس وین با موضوع تأثیر سلاح‌های هسته ای بر جوامع انسانی اعلام کرده بود که سلاح هسته ای یک معضل جهانی است و بر همۀ مردم جهان و بر نسل‌های آینده و کرۀ زمین که خانۀ همۀ ماست تأثیر منفی می‌گذارد. تلف کردن سرمایه های مالی و انسانی برای سلاح هسته ای در واقع از بین بردن ثروت ملت هاست. به جای هدر دادن این ثروت بهتر است که آن را صرف توسعۀ زیرساخت های آموزشی و بهداشتی و توسعۀ جوامع انسانی و رفاه آنها کنیم و مانع از گسترش بیشتر فقر شویم.