نماینده ویژۀ دبیرکل سازمان ملل در عراق حمله به غیرنظامیان در مساجد را عملی ننگ آور خواند

امروزیان کوبیش نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در عراق، حملۀ انتحاری به چند مسجد در استان دیاله که منجر به قتل و جراحت دهها نمازگزار گردید را قویاً محکوم کرد و با ابراز تسلیت عمیق خود به خانواده های قربانیان، بهبود هر چه زودتر مجروحان این حوادث را آرزو نمود.

به گزارش سایت مرکز اطلاعات سازمان ملل در تهران، در این ارتباط، آقای کوبیش در بغداد اظهار داشت این قبیل اعمال ننگ آور مغایر روح مدارا و همزیستی مسالمت آمیز اسلام است، و بار دیگر نشان می دهد گروه های تبهکاری که دست به این اعمال می زنند هدفی جز ایجاد تفرقه و از بین بردن بافت اجتماعی عراق ندارند.

111

139305311727275263464844