IID_logo

آمریکا قبلۀ آمال بی‌دین‌ها نیست

آمریکا قبلۀ آمال بی دین‌ها  نیست. دین در تمام عرصه‌های عمومی جامعۀ آمریکا حضور دارد و محسوس است. تحقیقات نشان میدهند در این کشور افرادی که به هیچ دینی باور ندارند از دیگر اقلیت‌های ساکن در آمریکا کمتر مورد اعتمادند.

در چندین ایالت آمریکا افراد بی دین امکان استخدام در مشاغل دولتی را ندارند. این احکام بر خلاف قانون اساسی آمریکاست، اما همواره در این ایالات لازم الاجرا بوده است. بیش از ۴۰ درصد آمریکائیها میگ‌ویند آنها هرگز به نامزد ریاست جمهوری که آتئیست (بی دین) باشد رأی نخواهند داد.

با همۀ این احوال از هفت سال پیش به این سو تعداد کسانی که در ایالات متحده خود را آتئیست مینامند افزایش یافته است. بر اساس آمار مؤسسه بین المللی وین گالوپ حدود ۵ درصد جمعیت آمریکا خود را آتئیست میدانند. ضمن اینکه درصد آمریکائیهایی گه خود را دیندار میدانند از ۷۳ درصد در ۲۰۰۵ به ۶۰ درصد در ۲۰۱۱ کاهش یافته است.

چنین افت شدیدی بسیار چشمگیر است، اما این داده‌ها را باید در راستای آمار دیگر تفسیر کرد. بر اساس پیمایش مؤسسه PEW در سال ۲۰۰۹، ۵درصد آمریکائیها به خداوند اعتقاد ندارند. اما فقط یک چهارم این تعداد خود را آتئیست می‌دانند.  به همین دلیل تحقیقات جدید حاکی از افزایش افرادی است که بنام خدا را انکار نمی‌کنند.

اخیراً آتئیست‌های آمریکا جنبش غیر رسمی به راه انداخته‌اند و با پشتیبانی برخی از دانشمندان از جمله ریچارد داوکینز از مردم میخواهند که اگر گرایش‌های آتئیستی دارند آن را آشکار کنند.

آتئیست‌های آمریکا همچنین این روزها در حال تلاشند تا مانع از نصب تیرک فولادی صلیب شکل در موزه ۱۱ سپتامبر در نیویورک شوند. این تیرک صلیبی در خرابه‌های مرکز تجارت جهانی یافته شده است و نجات یافتگان آن را سمبل نجات خود میدانند، اما آتئیست ها آن را علامت اتحاد دین و کلیسا تفسیر میکنند و نصب آن را خلاف قانون میدانند. بسیاری بر این اعتقادند که آتئیست های آمریکا با طرح دعاوی مانند مسئله نصب صلیب در موزه در پی جلب توجه افکار عمومی و بخصوص تأثیر گذاری بر جوانان هستند.