IID_logo

حکم دادگاهی در آمریکا: آموزش یوگا ترویج هندوئیسم نیست

یوگا

دادگاه استیناف در کالیفرنیا در هفتۀ گذشته حکم نهایی خود را دربارۀ آموزش یوگا در مدارس سان‌دیه‌گو صادر کرد. بنا براین حکم، آموزش یوگا به معنای تبلیغ هندوئیسم و نقض حقوق مذهبی دانش آموزان و خانواده‌هایشان نیست.
این دادگاه برای چهارمین بار در پی شکایت والدین برخی از دانش آموزان برگزار شد که مدعی بودند ریاست مدرسه کلاس‌های عادی ورزشی را با کلاس‌های آموزش یوگا با هدف تبلیغ دین هندو در مدارس جایگزین کرده است.
در حکم نهایی دادگاه آمده است اگر چه آموزش و تمرین یوگا در برخی مراکز عملی دینی محسوب می‌شود اما برگزاری کلاس‌های عمومی یوگا در ورزشگاه‌ها و مدارس صرفاً تمرین ورزشی است و هیچ گونه جنبۀ مذهبی ندارد.
دادستان این منطقه اظهار داشت که در پنجاه سال گذشته هیچ مدرسۀ عمومی حق برگزاری مراسم و مناسک دینی نداشته است و در این مورد خاص میتوان گفت یوگا پرستش رب النوع خورشید است که با حرکاتی مثل تعظیم همراه است. وی و خانواده‌های شاکی حکم دادگاه را دلسرد کننده دانستند و گفتند این اقدامات سبب به حاشیه راندن مسیحیت میشود.
وکیل مدافع مدرسه نیز میگوید هیچ آیین و مناسکی در این کلاس های برگزار نمیشود و حرفی از پرستش خدای آفتاب و تعظیم کردن وجود ندارد. این کلاس‌ها تنها برای افزایش آمادگی جسمانی، قدرت و انعطاف دانش‌آموزان است که برگزار می‌شوند.
یوگا در تمام مدارس آمریکا آموزش داده می‌شود اما داداستان این ناحیه مدعی است که برای اولین بار است که مربی های تمام وقت یوگا در تمام مدارس استخدام شده‌اند.
این کلاس ها از سال ۲۰۱۱ در این منطقه به سرپرستی یک گروه غیرانتفاعی که مروج یوگای آشتانگا هستند هر هفته دو بار به مدت سی دقیقه برگزار میشوند و جمعاً ۵۶۰۰ دانش آموز از سراسر منطقه در این کلاسها حضور دارند.