IID_logo

پیام تسلیت درگذشت آقای تاکیاسو میاموتو، پایه گذار مؤسسه اریگاتو

miyamoto_lge

خبر درگذشت آقای تاکیاسو میاموتو خبر تلخی برای بشریت و اخلاق و کودکان در انتظار آینده بهتر دنیا بود. در این دورانی که معنویت  و اخلاق در سطح جهانی کم رنگ شده ، به تنهایی موسسه اریگاتو را در ژاپن پایه گذاری کرد و با فراخوانی همه ادیان و خیرخواهان بشری برای توسعه اخلاق در کودکان و پرورش توانایی های عملی آنان در سراسر دنیا تلاش می کرد. تمام سرمایه کلانش را هم در این راه سخاوتمندانه مصرف کرد. موسسه گفتگوی ادیان در ایران همکاری های زیادی با موسسه اریگاتو داشت  و در شورای مجمع گفتگوی بین الادیانی آموزش اخلاق به کودکان عضو فعال بود. میاموتو درجلسه حمایت از کودکان در سازمان ملل گفت:«من عمقاً معتقدم که کاهش معنویت و فقدان توجه به اخلاق پایه ریشۀ افزایش خشونت و بی عدالتی در سراسر جهان معاصر است. گام اساسی در مسیر تحقق صلح تضمین این حق اساسی کودکان است که همۀ آنها امکان دسترسی به غرایز فطری خود برای پرورش معنویت را در اختیار دارند و به همین دلیل آموزش اصول اخلاقی بین الادیانی هم در مدارس و هم در محیط های آموزشی دیگر برای دستیابی به این هدف گامی اساسی است. با پیگیری این هدف است که جهان جایی مناسب برای کودکان میشود.

موسسه گفتگوی ادیان در ایران این مصیبت بزرگ را به همه معنویت گرایان و اخلاق مداران دنیا تسلیت میگوید و امید دارد بازماندگانش این راه را ادامه دهند.
موسسه گفتگوی ادیان

تهران

محمدعلی ابطحی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اریگاتو۱

اریگاتو ۳