IID_logo

حکم قاضی فیلادلفیا: وسایل حمل و نقل عمومی ملزم به حمل تبلیغات ضد اسلام و ضد هیتلر

حکم قاضی فیلادلفیا: وسایل حمل و نقل عمومی ملزم به حمل تبلیغات ضد اسلام و ضد هیتلری شدند.

bus-ad-hitler-haj-amin-al-husseini

قاضیی در فیلادلفیا حکم قضایی صادر کرد که طی آن وسایل نقلیه عمومی باید تبلیغات ضد اسلام و ضد هیتلر را با این عنوان که نفرت از یهود در قرآن توصیه شده است، حمل کنند.

این تبلیغات به کمک گروهی ضد اسلام از نیوهمپشایر طراحی شده است و حذف تمام تبلیغات اسلامی از سطح شهر در دستور کار این گروه قرار گرفته است. این سازمان به دنبال اجرای این طرح در دیگر شهرهای آمریکا از جمله سانفرانسیسکو است. در این آگهی ضد اسلامی یکی از رهبران جهان عرب در کنار هیتلر نشان داده می‌شود، علاوه بر این آدرس وب سایت Islamicjewhatred.com نیز بر این آگهی درج شده با این ادعا که دو سوم کمک‌های آمریکا به کشورهای مسلمان فرستاده می‌شود. در این تبلیغ از شهروندان آمریکا خواسته می‌شود که به ارسال این کمک‌ها اعتراض کنند. چند روزیست که این پایگاه اینترنتی از دسترس خارج شده است.

20140917223113-Screen_Shot_2014-09-18_at_12.51.20_AM

شرکت حمل و نقل عمومی فیلادلفیا بعد از دریافت این آگهی ااز پذیرش آن امتناع کرد، این سازمان حاضر به تحریک احساسات مسلمانان نشد و این آگهی را بر ضد اصول اولیه خود قلمداد کرد. از اصول این سازمان پرهیز از هرگونه تبعیض قومی، نژادی، دینی و جنسیتی و تحقیرناتوانی‌های ذهنی و جسمی در پذیرش تبلیغات است.

قاضی گلدلبرگ ادعا کرد که سازمان حمل و نقل عمومی پیش از این مجوز استفاده از  تبلیغاتی با محتوای تبعیض آمیز را صادر کرده است و نمونۀ آن را در مناقشات سیاسی اخیر آموزگاران دانست. این قاضی فیلادلفیا ابراز کرد که این آگهی نیز مانند آگهی‌های مورد پذیرش سازمان حمل و نقل عمومی حاوی مطالبات سیاسی است که خواست شهروندان را منعکس میکند. وی در ادامه این تصمیم سازمان حمل و نقل عمومی را نقض متمم اول قانون اساسی دانست.

سخنگوی  سازمان حمل و نقل شهری اعلام کرد اگرچه حکم این قاضی را قانونی نمی‌داند اما راه برای ادامه این مناقشه حقوقی همچنان باز است و این پرونده هنوز مختومه اعلام نشده است.