آخرین اخبار
 


"مؤسسه گفت وگوي اديان" در سال 1383 با اهداف "آشنايي جوانان با اديان مختلف در جهت تقويت روح معنويت ميان آنان و استفاده از ارزشهاي مشترک معنوي در رويارويي با بحرانهاي اجتماعي جوانان" ، "ايجاد فرهنگ گفتگو، مدارا، همزيستي و احترام متقابل ميان جوانان اديان مختلف" و نيز "ارائه چهره اي شفاف و واقعي از جوانان ايراني پيرو اديان مختلف" به عنوان يکي از حلقه هاي همکاري سازمان جهاني URI در منطقه خاورميانه و زير نظر "مؤسسه گفت وگوي اديان" تأسيس شد

       مراجعه به سایت جوانان

پژوهش

آداب و متون مندايي در هاله‌اي از ابهام/مهدي موسوي نژاد 

معرفی کتب: الهیات فمینیستی و ادیان الهی/آقای آرش آبایی 

گفتگو

ريشه تندروی های اعراب / حجت الاسلام سید محمد علی ابطحی 


چرا دموکراسی در جهان اسلام، ریشه ندوانده است؟ / دکتر چاندرا مظفر 

کتابخانه

برای دسترسی به تازه های کتابخانه تخصصی ادیان کلیک کنید .

آرشیو مجلات