آیین مذهبی شینتو در ژاپن الهام بخش ساخت برنامه تلویزیونی «دختری با اسرار بسیار»

تلویزیون ژاپن دست به ساخت انیمه‌ای متاثر از آیین شینتو زده است. داستانی درباره دختر نوجوانی که راهب یک معبد شینتو شده است اما داستان به این سادگی نیست و اتفاقات و پیچیدگی‌های زیادی این داستان به ظاهر ساده را شگفت انگیز می‌کند.

دختری با اسرار بسیار

 

دختری با اسرار بسیار یک سریال انیمیشنی ژاپنی است که داستان دختری به نام ایزومیکو سوزانهارا را تعریف می‌کند. دختر جوانی که در معبد شینتوی تاماکورا بزرگ شده است. ایزومیکو دختری خجالتی و مطیع و ترسو است. او یک میکو یا همان راهبه معبد شینتو است. بیگانگی او از جهان و انسان‌های اطرافش مدام بیشتر می‌شود به طوری که هر وقت می‌خواهد او با وسایل الکترونیکی مثل تلفن و کامپیوتر تماس برقرار کند این دستگاه ها خراب می‌شوند و یا درست کار نمی‌کنند و همین امر باعث می‌شود که او نتواند با دیگران رابطه برقرار کند. این اتفاق تنها یکی از اثرات قدرت روحی و معنوی بالای ایزومیکو است که در قسمت های بعدی داستان آشکارتر می‌شود.

جنبه های مختلف و متنوعی از این دین بومی و باستانی ژاپنی در قالب این داستان روایت می‌شود. مضامین معنوی بسیاری در تار و پود این داستان تنیده شده و اعتقادات و آیین های مختلف شینتویی را برجسته ساخته است. در ادامه داستان معلوم می‌شود که ایزومیکو یک یوریشیرو یا کسی که قدرت استفاده از نیروهای خدابانوی هیمگامی را دارد. در اساطیر ژاپنی خدایان و خدابانوهایی به نام کامی وجود دارند اما ارواح پایین تر و یا دیگر پدیده‌هایی که در طبیعت یافت می‌شوند نیز تحت این عنوان نامیده می‌شوند. همیگامی یک کامی بسیار قدرتمند است و استعداد ایزوکامی که می‌تواند محل تجلی این خدابانو باشد او را به انسانی تبدیل میکند که دیگر شخصیت های داتان لقب دختری با اطلاعات بی پایان را به او میدهند. چیزی معادل سایت جهانی هریتیج

این مجموعه تلویزیونی داستانی است سرشار از فراز و نشیب هایی که همه ریشه در تاریخ و آیین مذهبی شینتو دارد. داستانی که پر است از تصاویر معابد پوشش و سرودها و اساطیر شینتویی. بسیاری از مانتراهایی که شخصیت های این نمایش اجرا میکنند در واقع نمایشگر زندگی واقعی مومنان به شینتو است. حاصل ترکیب انیمیشن مدرن ژاپنی با مضامین باستانی و آیینی شینتوُ داستانی به شدت جذاب از فرهنگ معاصر و قدیم شده است